ReKon Team

 Tror på, at relationer skaber fremtiden

Kommune

Vi bidrager til at rykke borgeren
hurtigere henimod højere grad
af selvstændighed

borger3

Vi bidrager til, at borgeren
kan tage bedre del i livet.

KonsulentVi skaber et fagligt rum
for sparring, vidensdeling
og udvikling